BASINÇLI HAVA TESİSATI

Basınçlı hava sistemleri emniyet, temizlik, esneklik ve çalışma maddesi olan havanın bolluğu açısından avantajlıdır. Bu avantajları dolayısıyla basınçlı hava, imalat, prosses ve bakım endüstrilerinde, gemi, inşaat ve madencilik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Basınçlı hava devresi, gemide ihtiyaç duyulan basınçlı havayı üretebilmek için dizayn edilen devredir. Enerji değişik yöntemlerle depolanabilir (biriktirilebilir) ya da taşınabilir; endüstride en çok kullanılan yöntemler elektrik, hidrolik ya da basınçlı hava sistemleridir.

– Mutlak basınç: Mutlak sıfırı ve aynı zamanda mutlak vakumu referans alan basınç değeridir.
– Aktuatör: Güç uygulayan herhangi bir pnömatik aygıttır(örneğin bir silindir ya da motor).
– Atmosfer basıncı: Atmosferin (belirli koşullar altında ölçülen) mutlak basıncıdır.
– Kapalı çevrim sistemi: Aktüatörlerden çıkan havanın kompresör girişine geri döndürüldüğü kapalı basınçlı sistemdir.
– Kondensat (yoğuşum): Hava içindeki su buharının (nemin) sıcaklık düşmesi ya da basınç artışı sonucunda oluşan sıvıdır (Yağlı kompresörlerde bu sıvıya kompresör çıkışına kaçan yağ zerreleri de karışır.).
– Manometre basıncı (efektif basınç): Atmosfer basıncının referans alan (atmosfer basıncının üstündeki) basınç, bar cinsinden ölçülendirilir.

Basınçlı Hava Önemi

Kullanıcının kendisine en uygun basınçlı hava sistemini kurması ve yüksek bir verimlilikle çalıştırabilmesi için yardımcı olmak amacıyla İngiliz Basınçlı Hava Topluluğu (British CompressedAirSociety, BCAS) “Basınçlı Hava Servislerinin Seçim ve Tesis Etme Kılavuzu” adı altında geniş kapsamlı yayını çıkarmıştır. Bu kılavuz geniş kapsamlı olmasına karşın konuları genel düzeyde ele alır. Dolayısıyla kullanıcıya, basınçlı hava tesisindeki her bir donanımın yerleştirilmesi ve çalıştırılması konusundaki son kararını vermeden önce o donanımın üreticisine ya da satıcısına danışması tavsiye edilir.

Basınçlı hava kaynağı olan kompresörün ve yardımcı donanımın seçimine, çalıştırılmasına ve bakımına özel dikkat gösterilmelidir. Birçok durumda, basınçlı hava sistemi tesisin başta gelen enerji tüketicisidir ve basınçlı hava sistemindeki verimliliğin düşmesi tesisin enerji sarfiyatını önemli oranda artırır.
Basınçlı Hava Çeşitleri

Genel anlamda pnömatik sözcüğü, hava ile denetimin ve çalışmanın tüm alanlarını belirgin olarak tanımlamaya yetmez. Yeni tekniklerin ortaya çıkması, ortak uygulama alanlarını bölmüştür. Pnömatiğin değişik sektörleri için birçok tanımlama varsa da basınç kriterini esas alarak uygulama alanlarını gruplara ayırmak pratikte kabul görmüş bir yaklaşım olmuştur. Bu yaklaşıma göre aşağıdaki değerleri inceleyiniz.

– Negatif basınç (vakum) pnömatiği:Basınç aralığı (mmHg): 0≤Pg≤760
– Düşük basınç pnömatiği: Basınç aralığı (bar): 0 ≤Pg≤ 1,5 sadece kumanda sistemlerini kapsar. Kullanılan elemanların statik veya dinamik olması önemli değildir.
– Normal basınç pnömatiği: Basınç aralığı(bar): 1,5 ≤Pg≤ 16 çalışma ve denetim elemanlarını içeren geleneksel pnömatiktir.
– Yüksek basınç pnömatiği: Basınç aralığı(bar) : Pg> 16

PROJELERİMİZ

Hastane, nitelikli konutlar, özel villa, endüstriyel yapılar, yönetim binaları ve tarihi binalar, sosyal tesis TOKİ siteleri ve alışveriş merkezleri gibi birçok alanda mekanik olarak çok sayıda projeyi başarıyla tamamladık.

KALİTELİ HİZMET

Genç ve dinamik bir organizasyon yapısına sahip olan şirketimiz, her türlü hacim ve özellikteki projeyi gerçekleştirebilecek yetkinliktedir. Projelerde kaliteden ödün vermeden ekonomi sağlama konusunda başarılı olan Damarmekanik, dünya standartlarında kabul gören, çağı yakalayan yöntemler, düzenlemeler ve ürünler hakkında geniş bilgiye ve tecrübeye sahiptir.

Günümüzde teknoloji, tüm iş süreçlerinin merkezinde yer almakta olup, işleyişin her aşamasında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun bilincinde olarak son teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve bunları tüm iş süreçlerimize uygulamaktayız. Tüm iş süreçlerimiz bilişim altyapısı sürekli yenilenen elektronik ortamda, hızlı ve yüksek güvenlik altında gerçekleşir. Hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmak için gerekli her tür teknolojik gelişim ve olanak da hızla bünyemize katılır.

GELECEK BİZE EMANET

Damarmekanik, gelecek kuşakların bize emanet olduğunun bilinciyle, doğaya ve doğadaki bütün varlıklara saygılı; daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir huzurlu bir gelecek oluşturma çabasını her zaman sürdürecektir.