FENNİ MUAYENE

Bünyemizde yer alan elektrik mühendisleri ile yasal mevzuat gereği zorunlu olan elektriksel kontrol, ölçüm ve raporlama hizmetleri sunmaktayız.

Yetkili teknik personeller tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:

• Elektriksel Uygunlu Kontrolü
• Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
• Gerilim düşümü ölçümleri
• Topraklama ölçüm ve kontrolleri
• Çevrim empedansı ölçümleri
• İzolasyon direnci ölçümleri

Bu ölçüm ve raporlamalar kadromuzda bulunan yetkin ve tecrübeli EMO üyesi elektrik veya Elektrik- elektronik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, termal görüntüleme ile trafolar ve elektrik panolarında aşırı ısınmadan meydana gelecek yangınları önlemek amacıyla ölçümler ve raporlamalar yapılmaktadır.

Topraklama Tesisat Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Topraklama Kontrol Raporu

Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.
Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliği sahiptir.

Topraklama Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi

Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açıdından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.

Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar:

Ana Dağıtım PanolarıTali PanolarKombine priz kutuları
Son Kullanıcı Noktaları – Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar

Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü

İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
İşyeri bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında
belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’ EK-1 in 5.Madde’sinin

“5 – Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.” uyarınca gerekli ölçüm ve raporlandırmaları şart koşar.

Elektrik Tesisatı Kontrolü

Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır:

Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
Sigorta Kutuları
Makine ve ekipman elektrik hatları
Prizler
Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri

Paratoner Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:
* Koruma Borusu Kontrolleri
* İndirme İletkenleri Kontrolleri
* Muayene Klemensi Kontrolleri
* Çatı Üstü Kontrolleri
* Paratoner Topraklama Ölçümü

PROJELERİMİZ

Hastane, nitelikli konutlar, özel villa, endüstriyel yapılar, yönetim binaları ve tarihi binalar, sosyal tesis TOKİ siteleri ve alışveriş merkezleri gibi birçok alanda mekanik olarak çok sayıda projeyi başarıyla tamamladık.

KALİTELİ HİZMET

Genç ve dinamik bir organizasyon yapısına sahip olan şirketimiz, her türlü hacim ve özellikteki projeyi gerçekleştirebilecek yetkinliktedir. Projelerde kaliteden ödün vermeden ekonomi sağlama konusunda başarılı olan Damarmekanik, dünya standartlarında kabul gören, çağı yakalayan yöntemler, düzenlemeler ve ürünler hakkında geniş bilgiye ve tecrübeye sahiptir.

Günümüzde teknoloji, tüm iş süreçlerinin merkezinde yer almakta olup, işleyişin her aşamasında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun bilincinde olarak son teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve bunları tüm iş süreçlerimize uygulamaktayız. Tüm iş süreçlerimiz bilişim altyapısı sürekli yenilenen elektronik ortamda, hızlı ve yüksek güvenlik altında gerçekleşir. Hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmak için gerekli her tür teknolojik gelişim ve olanak da hızla bünyemize katılır.

GELECEK BİZE EMANET

Damarmekanik, gelecek kuşakların bize emanet olduğunun bilinciyle, doğaya ve doğadaki bütün varlıklara saygılı; daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir huzurlu bir gelecek oluşturma çabasını her zaman sürdürecektir.